Maria Kruse er ansat som sekretær med primært fokus på økonomi, DCU’s love og vedtægter, samt udvalg, bestyrelse og distrikter.

Maria har blandt andet en baggrund fra forsikringsbranchen, hvor hun har arbejdet både med policeadministration og skadebehandling. De seneste 6 år hos Dansk arbejdsskadeforsikring, hvor hun var administrationschef.